Nenápadný půvab idiocie

Když Erasmus Rotterdamský psal před staletími svoje slavné dílo, asi netušil, že s rozvoje lidské civilizace budou jeho myšlenky stále platnější. I v tom je půvab soudobého „bláznovství“ té údajně vyspělejší části lidstva. Rozvoj služeb a zboží, které si lze koupit přitom přímo souvisí se ztrátou přirozených schopností člověka, přežít ve světě bez těchto „vymožeností“ moderní globalizované, konzumní společnosti. Soudobý člověk není schopen komunikovat ani tváří v tvář jinému člověku a používat přirozenou strukturu hovoru a běžné výrazy. Je v zajetí smskových, mailových a chatových stereotypů, které však často místo sdělení mají naopak zatajovat, nebo zkreslovat skutečnost.

Mrtvý člověk

Bez elektřiny a neobnovitelných zdrojů surovin všeho druhu se dnešní západní kultura není schopna obejít ani několik dní, natož dlouhodobě. Jediný ostrůvek pozitivní deviace představuje podnikání. K tomu, aby to bylo snazší, je určen i prodej společností, který šetří začínajícím OSVČ nejen nervy, ale často i náklady.