Nemá to jednoduché uchazeč, ani personalista

Měli jste již možnost být na pozici uchazeče o zaměstnání, ale i jako hodnotitel, který má uchazeče vybrat? Byli jste již účastníky assessment centra? Pro uchazeče větší dobrodružství a možnost projevit se i před konkurencí, pro hodnotitele lepší poznání uchazečů v situaci, v jaké by neměli možnost je poznat. Příprava na pohovor na obou stranách je důležitá, a proto není na škodu absolvovat vzdělávací kurz agentury MotivP. Blíže poznáte tajemství tohoto pohovoru a nástroje psychodiagnostiky.

Větší skupina, jiné chování

Když je uchazeč sám, má naprosto odlišné chování a nepoznáte jeho předpoklady pro kolektiv a týmovou spolupráci. Assessment centra vám dávají možnost uchazeče poznat i z jiné stránky, hlavně z té, jak reagují na konkurenci, jestli dokážou s kolegou spolupracovat, jak se projevují ve větším počtu lidí. Je to skvělá zkušenost pro personalisty i uchazeče, protože díky zpětné vazbě získají o sobě více informací, které můžou na dalším pohovoru využít ve svůj prospěch. Pro obě strany zase krok dál.